Ocenění na filmovém festivalu Otevři Oči získala i Česká televize.

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Otevři Oči!, Vydáno dne: 15. 05. 2007

Vítězem mezinárodního festivalu za práva zvířat, který proběhl o víkendu v Praze se stal americký snímek Svědek režisérky Jenny Stein popisující informační kampaň proti kožešinovým farmám. Cena za nejlepší domácí snímek byla udělena dokumentu České televize Pokusná zvířata režiséra Zdenka Plachého z loňského roku.

Ocenění předala zpěvačka Marta Kubišová. Pořadatelé udělovali i anticenu „Zavřené oči“. Na první ročník festivalu Otevři Oči přišly tři stovky diváků, kteří většinu filmů odměnili bouřlivým potleskem.

„Jsem nadšena z úspěchu festivalu a množství diváků. Sama z přípravy pořadu Chcete mě dobře vím, jak je těžké dostat některé záběry a témata do vysílání a jaké s tím často jsou problémy. Přeji festivalu mnoho úspěchů i do budoucna“ uvedla Marta Kubišová při předávání cen.

Cenu pro osobnost, která se zasloužila o práva zvířat obdržel Dr. Jan Čejka, který žije již téměř čtyřicet let ve Spojených státech a podporuje hnutí za práva zvířat nápady i výraznou finanční pomocí.

Festival byl pořádán v pražském kině Aero v rámci informačního projektu Otevři Oči a zastřešila jej organizace Svoboda zvířat. Kromě šesti soutěžních snímků a kratších dokumentů se zde i přednášelo a také dlouho živě diskutovalo na téma ochrany a práv zvířat. Jedním z hostů festivalu byl například bývalý člen radikálního hnutí Animal Liberation Front, legendární britský aktivista John Curtin. Představil zde i svůj nový filmový dokument.

„Pohybuji se přes dvacet let v radikální ochraně zvířat, několik let jsem za tuto činnost i strávil ve vězení a již deset let se na nelegálních akcích nepodílím. Některé snímky, které zde byly promítány, jsme viděl poprvé a zlomilo mi to srdce. Vím, že i diváci jsou na tom podobně a mnoho z nich bude naštvaných z toho co vidělo. Naštvanost a vztek mohou být v jistém směru dobré a bývají motorem k aktivitě. Nenechte se ale sžírat nenávistí“ uvedl Curtin v diskusích. „Boj za práva zvířat je můj život, jsem velmi rád že přišlo tolik diváků, obávám se, že v Británii byste tolik lidí na takové filmy do kina nedostali. U mého snímku Jill´s film, který jsem zde promítal to bylo největší publikum od jeho premiéry, a to byl promítán téměř po celém světě.“ dodal Curtin

„Každý z nás může změnit to, co jsme viděli v těchto filmech, každý si může vybrat, jestli bude podporovat velkochovy nebo kupovat kosmetiku testovanou na zvířatech. Nic z toho dělat nemusíme a zabráníme tím utrpení zvířat.“ řekl v diskusi programový ředitel festivalu Jaroslav Benc.

V porotě festivalu zasedlo mnoho známých osobností, např. Jiří Stránský, Zdeněk Hajný, Jan Vodňanský či prof. Radovan Lukavský, poslední dva jmenovaní se podíleli i na festivalových klipech. Vítězové si odnesli křišťálové ceny s motivem zvířecítlapky a filmového pásu. Šlo o první evropský festival na takové téma.

Pořadatelé však udělovali i anticenu „Zavřené oči“ za práci v neprospěch zvířat. Tu získala reportáž ČT Petra Vrabce o demonstraci před kožešinovou farmou ve Vítějevsi z r. 2004 za nevyváženost a zjevnou zaujatost. Anticenu Zavřené oči pro osobnost obdržela Iva Pipalová, která má na Masarykově universitě na starosti pokusná zvířata, za loňský podnět k trestnímu stíhání jednoho z protagonistů dokumentu České televize „Pokusná zvířata“ za jím vyslovené názory. Policie trestní stíhání zahájila, ukončilo jej až státní zastupitelství jako zcela neodůvodněné.

Pro organizátory byl divácký úspěch festivalu i jednotlivých filmů potvrzením, že o témata ochrany a práv zvířat mají diváci zájem, v médiích jim ale není dosud dáván dostatek prostoru a někdy je i obava ze zařazování těchto témat.


Otevři Oči 2007 Otevři Oči 2007 Otevři Oči 2007
Otevři Oči 2007 Otevři Oči 2007 Otevři Oči 2007
Otevři Oči 2007 Otevři Oči 2007  Řekli o festivalu a o hodnocených filmech:

„Pozemšťané (Earthlings) - tento film hodnotím nejvyšší stupnicí ne proto, že tak silně útočí na lidské city, ale proto, že to dělá prostřednictvím odkrývání pravdy. Pozemšťané jsou šokujícím zrcadlem, ale je to zrcadlo, které nežádá jenom naše oči, ale nás celé, s celou duchovní výbavou, kterou tak zanedbáváme. Neptá se nás, zda jsme šokováni, ale zda jsme připraveni poznat sebe, jací skutečně jsme. Jsme-li schopni změnit směr naší cesty ke zmaru na cestu od naděje k činu, u kterého bude stát soucítění, láska a poznání jako tři sudičky nad naším novým zrozením...“

prof. Radovan Lukavský, herec a pedagog


„Ze všech šesti filmů hodnotím nejvíc Svědka (Witness), protože se mu podařilo zachytit v lidských tvářích nenadálý průlom do lhostejnosti vůči zvířecím osudům. Běžně říkáme, že trpíme jako zvířata, ale málokdy si takhle naplno uvědomíme, že zvířata trpí jako my, ba většinou dokonce nesrovnatelně víc.“

Jana Štroblová, spisovatelka


„Člověk bude civilizovaný teprve tehdy, až zločin spáchaný na zvířeti bude stíhán jako zločin spáchaný na člověku. To řekl Leonardo da Vinci a nikdo to zatím nevyslovil líp“.

Květa Legátová, spisovatelka


„Pozemšťané podle mého názoru si zaslouží vrcholné ocenění, jak z hlediska komplexnosti vyjádření zahrnující hluboké filozoficko etické propojení, tak i pro svou psychologickou působivost. U ostatních snímků bych si nedovolil hodnotit v širším rozpětí stupnice, protože všechny představují mimořádný počin k návratu soucitu i soucítění v řádu stvoření.“

Zdeněk Hajný, psycholog a výtvarník


„Všechny filmy jsou velmi přínosné, ačkoli ukazují pro mě až příliš mnoho utrpení zvířat - na některé pasáže jsem se nemohla dívat. Právě proto jsem nejvíce bodů dala filmům, kde je toto vyváženo jasně pozitivním přístupem s jasným poselstvím - my všichni můžeme v rámci svých možností pomáhat zvířatům.“

Romana Šonková, Ústřední komise na ochranu zvířat


Žádná slova neřeknou o člověku víc než pes v dokumentu Pozemšťané (Earthlings), kterého lidé zaživa vhodí do odpadkového vozu, kde se (těsně před zavřením poklopu a zamícháním mezi "smetí") naposledy plaše olízne.

Antonín Bajaja, spisovatel


Kontakty:
info@otevrioci.cz
tel. : 721 748 804
Jan Šťastný
www.otevrioci.cz