Klub Naše dítě vegetarián - při ČSVV

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Zdravotní otázky, Vydáno dne: 10. 05. 2007

Klub byl založen vzhledem ke stoupající poptávce po informacích o zdravé výživě specielně dětí.

Při České společnosti pro výživu a vegetariánství" vznikl klub "Naše dítě vegetarián".

Vznikl - jak se píše na webu ČSVV - pro maminky, které "volaly do již existujících vegetariánských společností v České Republice a lačněly po sdílení svých zkušeností a dalším vzdělávání s ostatními maminkami, které zodpovědně přistupují k výživě svých dětí".

Česká vegetariánská společnost velmi vítá vznik tohoto klubu a věří, že přispěje k podstatně lepší informovanosti jak rodičů vegetariánských dětí tak i široké veřejnosti.

Česká vegetariánská společnost proto nabízí klubu pravidelnou rubriku v časopise Vegetarian & Vegan, protože považuje za vysoce potřebné, aby se tyto informace dostaly mezi co nejširší okruh čtenářů.