Mýty o bílkovinách

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Zdravotní otázky, Vydáno dne: 26. 07. 2005

Donedávna se tvrdilo, že vegetariánům hrozí nedostatek bílkovin a tudíž úbytek svalové hmoty a eventuální podvýživa. Bylo to zdůvodňováno tak, že živočišné bílkoviny jsou kvalitnější než rostlinné. Jenže odkud se vlastně tento názor vzal? Jak vlastně vznikl mýtus o tom, že rostlinné bílkoviny jsou horší?

V roce 1914 výzkumníci Osborne a Mendel prováděli pokusy na krysách. Zjistili, že tato zvířata rostou pomaleji, když jsou krmena rostlinnými bílkovinami, než když jedí živočišné bílkoviny. Z toho učinili závěr, že živočišné bílkoviny jsou kvalitnější než rostlinné bílkoviny, které označili za horší, "druhořadé".

Čím ale byly tyto výsledky způsobeny? Je to dáno tím, že mláďata krys rostou mnohem rychleji než naše lidské děti. Je to vidět na porovnání času, za nějž se zdvojnásobí porodní hmotnost u mláďat. U lidí je to 180 dní, kdežto u krys 4 až 5 dní. Z toho důvodu tedy krysí mláďata potřebují mnohem koncentrovanější zdroje všech živin a tedy i bílkovin. Je to jasně vidět, srovnáme-li mateřské mléko obou druhů. Lidské mateřské mléko obsahuje okolo 7% kalorického obsahu ve formě bílkovin (váhově 1,2 g/100 ml), zatímco krysí mléko okolo 20% kalorického obsahu v bílkovinách (váhově 11,8 g/100 ml).

Kdyby tedy při zmíněných výzkumech vědci krmili krysí mláďata lidským mateřským mlékem, také by zjistili, že malé krysy pomalu rostou. A tedy, užívajíce stejnou logiku, by mohli tvrdit, že i lidské mateřské mléko je špatným zdrojem bílkovin a že tudíž není "plnohodnotné". Ale lidé přece nejsou krysy a tak se tyto výsledky nemohou automaticky aplikovat na lidi.

Druhý mýtus týkající se bílkovin přišel z nečekaného zdroje - na konci 60-tých let byla vydána dnes již legendární kniha "Diet for a Small Planet", která odhalila řadu otřesných faktů, souvisejících s vysokou konzumací masa. (Celkem se jí prodalo okolo 3 milionů výtisků.) Jelikož v té době byl mýtus o "neplnohodnotnosti" rostlinných bílkovin ještě velmi silný, snažila se kniha popularizovala myšlenku "kompletování bílkovin" z různých rostlinných jídel, aby ve stravě byly zastoupeny vždy všechny potřebné esenciální aminokyseliny. Záměr byl jistě chvályhodný, pramenící z nejlepších úmyslů, ale bohužel to ve své době jen posílilo víru v "neplnohodnotnost" rostlinných zdrojů bílkovin. V následujících vydáních knihy byl tento omyl opraven, ale bohužel dosud přežívá, mimo jiné i proto, že ho začali hojně používat zastánci konzumace masa.

(Zdroj: http://www.afpafitness.com/Vegetarian.htm - AFPA - American Fitness Professionals And Associates
s použitím knihy - Cox, P., The Realeat Encyclopedia of Vegetarian Living a Červaná, D., Červený, K., Léčba výživou, Neografie, Martin, 1994)


Další literatura o bílkovinách: