Sto let vegetariánství v Portugalsku – část 1

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Historie vegetariánství, Vydáno dne: 06. 09. 2007

Mnozí si mohou myslet, že vegetariánství je v Portugalsku módou posledních let, ale není to pravda – má zde již více než 100 let dlouhou tradici.

Moderní vegetariánské hnutí vzniklo v Portugalsku na začátku 20. století – v roce 1908 zde byla založena portugalská vegetariánská společnost (Sociedade Vegetariana de Portugal). Vznikla ve městě Porto, jejím zakladatelem byl Dr. Amílcar de Sousa, a sídlila na adrese Avenida Rodrigues de Freitas.

Tato společnost začala v r. 1909 vydávat měsíčník „O Vegetariano“ (Vegetarián), označovaný jako naturologický (=hlásající návrat k přírodní přirozenosti). Jeho šéfredaktorem byl již zmíněný Dr. Amílcar de Sousa, lékař specializovaný na otázky výživy. Časopis vycházel do r. 1915.

Obsahoval texty vegetariánství, doplněné fotografiemi vegetariánů, vegetariánské recepty a inzeráty odpovídající filozofii časopisu. Čtenářům bylo nabízeno ke koupi ovoce, celozrnný chléb, bezalkoholické víno a další potraviny, naturologická poradna, termální a naturologické lázně.

V jednom čísle z r. 1914 byl uveřejněn inzerát upozorňující na vegetariánskou restauraci „Maison Végétarienne“ v Lisabonu, v ulici Avenida da Liberdade.

Jiný pozoruhodný inzerát zve zájemce do „Grande Hotel Fruti-Vegetariano“ ve městě Porto, na ulici Rua dos Caldeireiros, kde mohou najít naturologickou poradnu a vegetariánskou stravu.

Už v květnu 1911 byl portugalský vegetariánský časopis známý i za hranicemi Portugalska – byl zasílán předplatitelům do Brazílie a do Afriky a zmiňuje se o něm i britský vegetariánský magazín „Vegetarian Messenger“.

Portugalská vegetariánská společnost se také zasloužila o vydání desítek knih o vegetariánství a zdravém životním stylu. Podobně jako časopis, byly i tyto knihy zaměřeny především na otázky zdravotní a sociální (např. problém hladu ve světě). Otázkám ekologickým a právům zvířat byla v té době ještě všeobecně věnována malá pozornost.

Podle tohoto časopisu měla v r. 1914 portugalská vegetariánská společnost 3289 členů a těšila se značné podpoře mnoha známých lékařů a čelních představitelů města Porto. Byla nejaktivnější první dvě desetiletí 20. století.

(pokračování)