Nikoli pouhé zabití - vždycky je to vražda!

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Česká vegetariánská společnost, Vydáno dne: 09. 11. 2006

Předseda Strany zelených se nebojí používat pojem „vražda“ ve vztahu ke zvířatům….

V sobotu 4. 11. 2006 oslavil své 60. narozeniny náš přítel, pan Milan Horáček (exulant z osmašedesátého), významný člen německé Strany zelených a její dlouholetý poslanec v "Bundestagu". Je samozřejmě i členem naší obnovené Strany zelených (z níž byl v nedávných vnitrostranických bojích i zcela groteskně vyloučen!). V minulých volbách byl - opět za německou Stranu zelených - zvolen i poslancem Evropského parlamentu.

Při této příležitosti jsem se v Toulcově dvoře zúčastnil i semináře, oslavu předcházejícího, zaměřeného převážně na otázky ekologického zemědělství. Za německé zelené zde přednášel a diskutoval ekozemědělec hrabě Friedrich Wilhelm zu Baringsdorf, za naši Stranu zelených pak její předseda, poslanec RNDr. Martin Bursík.

Obě přednášky i následující diskuse projednávaly obvyklá témata týkající se státní podpory rozvoje ekologického zemědělství, problémů propagace spotřeby bioproduktů, cenové politiky a možnostmi jejího ovlivnění státem ve prospěch zvýšení jejich spotřeby a hlavně srovnání těchto otázek a jejich řešení v Německu a u nás.

Z našeho hlediska vegetariánů bylo velmi podstatné, že pan poslanec Bursík se nebojí - a to opakovaně a vědomě - používat správný pojem "vražda" ve vztahu ke zvířatům (cit.: "....a k vánocům se opět chystá hromadné vraždění kaprů....") , což je pojem zcela nepřijatelný pro naprostou většinu našich žurnalistů (pravdu ještě nechápajících) , ba dokonce i tzv. "ekologů" . Člověka prý lze zavraždit - zvíře, jako tvora zcela bezprávného lze prý však pouze zabít. Zabít - se zákonným schválením vraždy?

Za tento projev a použití správných pojmů jsem ihned panu poslanci osobně poděkoval a dodatečně jsem mu k této věci na jeho žádost i zaslal potřebné informační materiály. Doufejme, že si najde něco času k jejich studiu ve smyslu mého sloganu, týkajícího se, samozřejmě, enormního znečištění životního prostředí vznikajícího při chovu zvířat a výrobě všech produktů z nich.

"Kdo mluví o ekologii, či životním prostředí a není vegan, či alespoň vegetarián, nemluví vážně, ale kecá!"

Autor: Ing. Richard J. Barták, CSc.