Přednáška ve Zlíně

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Česká vegetariánská společnost, Vydáno dne: 01. 11. 2005

Další z našich letošních přednášek se konala 13.října 2005 ve Zlíně v rámci Dnů zdraví. Přednášel zde Jan Šťastný o vegetariánství, o jeho historii a také o názorech českých lékařů na vegetariánství a veganství od roku 1850.

Dny zdraví probíhají v mnoha městech a mají obyvatelům přinést široké spektrum aktivit ke zlepšení zdraví. Pro nás to je vždy příležitost seznámit veřejnost s vegetariánstvím. Sál zlínské radnice byl zcela zaplněn posluchači, kteří se zde dozvěděli mnoho zajímavostí o historii vegetariánství, byli jim promítnuty i unikátní dobové fotografie vegetariánských osobností, restaurací, jídelních lístků, dobových reklam apod. V jedné z částí byli představeni lékaři, kteří se v minulosti zajímali o vegetariánství, propagovali jej, využívali v léčbě nebo naopak patřili mezi odpůrce. Jako překvapení měl přednášející připravené informace o vegetariánské restauraci, která byla ve Zlíně za 1. republiky a o aktivním zlínském vegetariánovi, který zde před osmdesáti lety působil v Baťových závodech.

Po přednášce následovala diskuse a četné dotazy k vegetariánské a veganské výživě a dalším praktickým otázkám těchto životních stylů. Pro návštěvníky byla připravena i ochutnávka vegetariánských dobrot, která se také setkala s velkým úspěchem.

Dnů zdraví se účastníme již tradičně, loni zde přednášel MUDr. Luňáček a návštěvníci nadšeně vzpomínali i na úplně první přednášku Ing. Richarda J. Bartáka CSc.

Přednášku ve spolupráci s městem Zlín perfektně připravilo zlínské sdružení Jógy v denním životě.